درباره ما

 • icon معرفی شرکت
 • icon گواهینامه ها
 • icon تقدیرنامه ها

شرکت مهندسی فولاد مبارکه about us

در گذشته اي نه چندان دور قدرت و مزيت رقابتي يك سازمان يا يك جامعه انساني بیشتر دسترسي به منابع مادي محسوب ميشد و سازمان پيشتاز سازماني بود كه به مواد خام و ذخاير زيرزميني، مواد اوليه، نيروي انساني ارزان، زمين و نظاير اينها بعنوان عوامل توليد در اقتصاد كلاسيك دسترسي بيشتر داشت.

در عرصه رقابت كنوني اصلي ترين مزيت رقابتي براي سازمانها توان آنها در مديريت دانش محسوب ميشود. عمده ترين سرمايه سازمانهاي عصر حاضر دانشي است كه به آن دسترسي دارند. سازمانهاي پيشتاز و پيشرو كه رهبري بازارهاي جهاني را در دست دارند آنهايي هستند كه قادرند بيشترين، معتبرترين و بروزترين دانش بشري را در حوزه كسب و كارشان در اختيار گيرند و از آن استفاده بهينه نمايند.

از سوي ديگر بسياري از سازمانها خصوصاً سازمانهاي نوپا براي سرعت بخشيدن به روند پيشرفت خود نيازمند دريافت دانش و تجربيات سازمانهاي پيشتاز مي‌باشند. در اين

ادامه مطلب
 • ارزشهای سازمانی
 • ساختار سازمانی

1مسئولیت شناسی اجتماعی

2رابطه برد برد با شرکای تجاری

3رضایت و وفاداری مشتری

4خلاقیت و نوآوری

ادامه مطلب

برای وضوح بیشتر روی عکس کلیک کنید

chart

ادامه مطلب
 • ماموریت و چشم اندازها

  ماموریت: بومی سازی، پشتیبانی و توسعه فناوری صنعت فولاد کشور با تمرکز بر فولاد مبارکه
  چشم انداز: پیشتاز در بومی سازی، توسعه و تجاری سازی فناوری صنعت فولاد کشور

 • 1