• کارفرما:ذوب آهن پاسارگاد

  تاریخ شروع:95/06/10

  تاریخ پایان:96/07/10

  وضعیت:در حال اجرا

  توافقنامه - ارزیابی، بازرسی و نظارت بر تعمیرات جرثقیل ها و تهیه دستور العمل

  ارزیابی، بازرسی و نظارت بر تعمیرات جرثقیل ها

  ارزیابی، بازرسی و نظارت بر تعمیرات جرثقیل ها

  کارفرما:ذوب آهن پاسارگاد

  تاریخ شروع:95/06/10

  تاریخ پایان:96/07/10

  وضعیت:در حال اجرا

  توافقنامه - ارزیابی، بازرسی و نظارت بر تعمیرات جرثقیل ها و تهیه دستور العمل

 • کارفرما:فولاد امیرکبیر کاشان

  تاریخ شروع:95/03/01

  تاریخ پایان:96/02/31

  وضعیت:در حال اجرا

  اجرای عملیات سنگ زنی غلتکهای کاری و پشتیبان واحد نورد سرد و سایر خدمات فنی مرتبط

  اجرای عملیات سنگ زنی غلتکهای کاری و پشتیبان واحد نورد سرد و سایر خدمات فنی مرتبط

  اجرای عملیات سنگ زنی غلتکهای کاری و پشتیبان واحد نورد سرد و سایر خدمات فنی مرتبط

  کارفرما:فولاد امیرکبیر کاشان

  تاریخ شروع:95/03/01

  تاریخ پایان:96/02/31

  وضعیت:در حال اجرا

  اجرای عملیات سنگ زنی غلتکهای کاری و پشتیبان واحد نورد سرد و سایر خدمات فنی مرتبط

 • کارفرما:فولاد هرمزگان

  تاریخ شروع:95/02/21

  تاریخ پایان:97/02/20

  وضعیت: در حال اجرا

  بازرسی حین ساخت و نهایی قطعات یدکی و تجهیزات ساخت داخل کشور

  بازرسی حین ساخت و نهایی قطعات یدکی و تجهیزات ساخت داخل کشور

  بازرسی حین ساخت و نهایی قطعات یدکی و تجهیزات ساخت داخل کشور

  کارفرما:فولاد هرمزگان

  تاریخ شروع:95/02/21

  تاریخ پایان:97/02/20

  وضعیت: در حال اجرا

  بازرسی حین ساخت و نهایی قطعات یدکی و تجهیزات ساخت داخل کشور

 • کارفرما:ذوب آهن

  تاریخ شروع:94/11/01

  تاریخ پایان:94/12/10

  وضعیت:خاتمه

  اجرای دوره های آموزشی آشناسازی(Orientation Training)

  اجرای دوره های آموزشی آشناسازی(Orientation Training)

  اجرای دوره های آموزشی آشناسازی(Orientation Training)

  کارفرما:ذوب آهن

  تاریخ شروع:94/11/01

  تاریخ پایان:94/12/10

  وضعیت:خاتمه

  اجرای دوره های آموزشی آشناسازی(Orientation Training)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10