• کارفرما:فولاد هرمزگان

  تاریخ شروع:95/02/21

  تاریخ پایان:97/02/20

  وضعیت: در حال اجرا

  بازرسی حین ساخت و نهایی قطعات یدکی و تجهیزات ساخت داخل کشور

  بازرسی حین ساخت و نهایی قطعات یدکی و تجهیزات ساخت داخل کشور

  بازرسی حین ساخت و نهایی قطعات یدکی و تجهیزات ساخت داخل کشور

  کارفرما:فولاد هرمزگان

  تاریخ شروع:95/02/21

  تاریخ پایان:97/02/20

  وضعیت: در حال اجرا

  بازرسی حین ساخت و نهایی قطعات یدکی و تجهیزات ساخت داخل کشور

 • کارفرما:ذوب آهن

  تاریخ شروع:94/11/01

  تاریخ پایان:94/12/10

  وضعیت:خاتمه

  اجرای دوره های آموزشی آشناسازی(Orientation Training)

  اجرای دوره های آموزشی آشناسازی(Orientation Training)

  اجرای دوره های آموزشی آشناسازی(Orientation Training)

  کارفرما:ذوب آهن

  تاریخ شروع:94/11/01

  تاریخ پایان:94/12/10

  وضعیت:خاتمه

  اجرای دوره های آموزشی آشناسازی(Orientation Training)

 • کارفرما:فولاد سفید دشت

  تاریخ شروع:94/01/01

  تاریخ پایان:97/01/01

  وضعیت: در حال اجرا

  ارائه خدمات مدیریت پروژه شامل طراحی و مهندسی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، خدمات مهندسی خرید، بازرسی فنی و نظارت بر اجرای پروژه شرکت فولاد سفید دشت (مشاور مادر)

  ارائه خدمات مدیریت پروژه شرکت فولاد سفید دشت

  ارائه خدمات مدیریت پروژه شرکت فولاد سفید دشت

  کارفرما:فولاد سفید دشت

  تاریخ شروع:94/01/01

  تاریخ پایان:97/01/01

  وضعیت: در حال اجرا

  ارائه خدمات مدیریت پروژه شامل طراحی و مهندسی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، خدمات مهندسی خرید، بازرسی فنی و نظارت بر اجرای پروژه شرکت فولاد سفید دشت (مشاور مادر)

 • کارفرما:ایده پردازان صنعت فولاد

  تاریخ شروع:93/06/01

  تاریخ پایان:93/11/30

  وضعیت: خاتمه

  آموزش فرایند تبدیل تختال به محصولات نهایی

  آموزش فرایند تبدیل تختال به محصولات نهایی

  آموزش فرایند تبدیل تختال به محصولات نهایی

  کارفرما:ایده پردازان صنعت فولاد

  تاریخ شروع:93/06/01

  تاریخ پایان:93/11/30

  وضعیت: خاتمه

  آموزش فرایند تبدیل تختال به محصولات نهایی

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5