• کارفرما:ذوب آهن پاسارگاد

  تاریخ شروع:95/06/10

  تاریخ پایان:96/07/10

  وضعیت:در حال اجرا

  توافقنامه - ارزیابی، بازرسی و نظارت بر تعمیرات جرثقیل ها و تهیه دستور العمل

  ارزیابی، بازرسی و نظارت بر تعمیرات جرثقیل ها

  ارزیابی، بازرسی و نظارت بر تعمیرات جرثقیل ها

  کارفرما:ذوب آهن پاسارگاد

  تاریخ شروع:95/06/10

  تاریخ پایان:96/07/10

  وضعیت:در حال اجرا

  توافقنامه - ارزیابی، بازرسی و نظارت بر تعمیرات جرثقیل ها و تهیه دستور العمل

 • کارفرما:فولاد امیرکبیر کاشان

  تاریخ شروع:95/03/01

  تاریخ پایان:96/02/31

  وضعیت:در حال اجرا

  اجرای عملیات سنگ زنی غلتکهای کاری و پشتیبان واحد نورد سرد و سایر خدمات فنی مرتبط

  اجرای عملیات سنگ زنی غلتکهای کاری و پشتیبان واحد نورد سرد و سایر خدمات فنی مرتبط

  اجرای عملیات سنگ زنی غلتکهای کاری و پشتیبان واحد نورد سرد و سایر خدمات فنی مرتبط

  کارفرما:فولاد امیرکبیر کاشان

  تاریخ شروع:95/03/01

  تاریخ پایان:96/02/31

  وضعیت:در حال اجرا

  اجرای عملیات سنگ زنی غلتکهای کاری و پشتیبان واحد نورد سرد و سایر خدمات فنی مرتبط

 • کارفرما:سنگ و آهن فولاد سنگان

  تاریخ شروع:92/10/01

  تاریخ پایان:94/09/30

  وضعیت: خاتمه

  ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره فنی

  ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره فنی برای سنگ و آهن فولاد سنگان

  ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره فنی برای سنگ و آهن فولاد سنگان

  کارفرما:سنگ و آهن فولاد سنگان

  تاریخ شروع:92/10/01

  تاریخ پایان:94/09/30

  وضعیت: خاتمه

  ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره فنی

 • کارفرما:فولاد هرمزگان

  تاریخ شروع:91/10/14

  تاریخ پایان:94/10/02

  وضعیت:خاتمه

  بازرسی حین ساخت و نهایی قطعات یدکی و تجهیزات ساخت داخل کشور

  بازرسی حین ساخت و نهایی قطعات یدکی و تجهیزات ساخت داخل کشور

  بازرسی حین ساخت و نهایی قطعات یدکی و تجهیزات ساخت داخل کشور

  کارفرما:فولاد هرمزگان

  تاریخ شروع:91/10/14

  تاریخ پایان:94/10/02

  وضعیت:خاتمه

  بازرسی حین ساخت و نهایی قطعات یدکی و تجهیزات ساخت داخل کشور

 • 1
 • 2