خدمات

 • ارائه خدمات فنی و کارگاهی
 • خدمات طراحی و مهندسی
 • انتقال دانش و تجربیات فنی و مدیریتی
 1. ارائه خدمات فنی : خدمات فنی شامل خدمات متفرقه ای می باشد که بتوان از امکانات و تجربیات شرکت فولادمبارکه در این زمینه استفاده کرد، که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 2. خدمات کارگاه غلتک (مانند سنگ زنی غلتکها)
 3. خدمات تخصصی فولادسازی (مانند تنظیم الکترودهای قوس الکتریکی)
 4. بازرسی جرثقیلهای سقفی
 5. ارائه خدمات آزمایشگاهی
 6. ...
ادامه مطلب
 1. خدمات طراحی و مهندسی
 2. خدمات مدیریت هماهنگی و کنترل پروژه
 3. نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات ساختمانی ،نصب اسکلت فلزی و تجهیزات ، تست و راه اندازی بی بار و با بار
 4. خدمات مهندسی تدارکات و بازرسی
 5. ارائه خدمات مهندسی معکوس ، تهیه و تدوین دفترچه های مشخصات فنی ، روش های ساخت و روش های تست
ادامه مطلب
 1. تهیه ، استقرار ، آموزش و تنظیمات و تحویل سیستمهای عملیاتی و گردشکارها
 2. تهیه ، استقرار و آموزش و تحویل سیستم های مدیریتی
 3. ارائه کمک های فنی در راه اندازی و بهره برداری
 4. آموزش
ادامه مطلب