تهيه، آموزش، استقرار و تحويل سيستم‌های عملياتی

سیستم‌های عملیاتی به منظور حداکثر استفاده از کلیه عوامل تولید از قبیل تجهیزات، نیروی انسانی، مواد...

تهيه، آموزش، استقرار و تحويل سيستم‌های مدیریتی،مشارکتی و تحولی

سیستم‌های مدیریتی به منظور مدیریت سازمان و پشتیبانی فعالیتهای عملیاتی استقرار می‌یابند و شامل...

آموزش های دوران بهره برداری شامل آموزش های تخصصی و حین کار

آموزش حین کار و عملی: که طی آن نفرات شرکت متقاضی در فولادمبارکه حضور یافته و در واحد مربوط به شغل...

خدمات فنی و کارگاهی و آزمایشگاهی

الف- سنگ زنی غلتک ها به شرح موارد ذیل می باشد: براده برداری از سطح غلتک های کاری و پشتیبان عملیات...

تهيه، استقرار، آموزش، تنظیم و تحويل سيستم‌های مديريتی

تهيه، استقرار، آموزش، تنظیم و تحويل سيستم‌هاي مديريتي الف- مراحل ایجاد ساختار درختی تجهیزات به...

ارائه مشاوره وکمک‌های فنی در راه‌اندازی و بهره‌برداری

استفاده از کارکنان خبره شرکتهای فولادی معتبر صاحب تکنولوژی خارجی استفاده از کارکنان خبره شرکتهای...