ارائه کمکهای فنی در راه اندازی و بهره برداری

انتقال دانش با استفاده از آموزش از طرق زير انجام مي‌پذيرد: آموزش حين کار و عملی: که طي آن نفرات شرکت متقاضي در فولادمبارکه حضور يافته و در واحد مربوط به شغل خود در کنار پرسنل فولاد مبارکه آموزشهاي لازم در زمينه فعاليتهاي خود را فرامي‌گيرند. آموزش‌هاي عمومی، تخصصی، تئوریک و عملی داخلي: اين آموزش‌ها بصورت عمومی، تخصصی، تئوریک و عملی توسط کارشناسان و متخصصان در محل شرکت متقاضي برگزار مي‌شود. آموزش‌هاي تئوريک خارجي: اين آموز‌شها توسط اساتيد بصورت تئوریک، خارج از شرکت برگزار مي‌شود.

تهیه و استقرار سیستمهای عملیاتی و گردشکارها

سيستم‌هاي عملياتي به منظور حداکثر استفاده از کليه عوامل توليد از قبيل تجهيزات، نيروي انساني، مواد و انرژي به وجود آمده‌اند و مشخص مي‌نمايد براي انجام هر کار چه روشهاي کاري و نيروي انساني به کار رود و نحوه کنترل کيفيت، کميت و هزينه چگونه مي‌باشد. اين سيستمها به سه بخش عملياتي بهره‌برداري، عملياتي تعميراتي، عملياتي پشتيباني تقسيم شده و شامل موارد ذيل است : دستورالعمل‌هاي عملياتي توليد دستورالعمل‌هاي کنترل کيفيت دستورالعمل‌هاي آزمايشگاه‌ها دستورالعمل‌هاي متالورژي و کنترل کيفي دستورالعمل‌هاي واحد انرژي و سيالات (اکسيژن، برق، آب شيرين‌کن، تصفيه آب و پساب) دستورالعمل‌هاي واحد حمل و نقل دستورالعملهای ایمنی و بهداشت (HSE) نظام آراستگی محیط کار (5S) سیستم نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM)...

تهیه و استقرار سیستمهای مدیریتی

سيستم‌هاي مديريتي بمنظور مديريت سازمان و پشتيباني فعاليتهاي عملياتي استقرار مي‌يابند و شامل موارد زیر است: مشاوره استقرار سازمان استراتژیک، سیاستها، ساختار سازمانی، شرح وظایف و... سيستم ثبت سفارش (ورود و پيرايش سفارش) سيستم برنامه‌ريزي توليد (برنامه‌ريزي بلندمدت و ميان مدت، هفتگي، روزانه و...) سيستم کنترل توليد (کنترل عمليات توليد و...) سيستم مالي و حسابداري (حسابداري، کنترل مديريت،‌ برنامه‌ريزي مالي و...) سيستم فروش (بازاريابي، مديريت مشتريان، فروش و...) سيستم خريد و مديريت مواد (برنامه‌ريزي خريد، مواد وماشين‌آلات، خريد، انبارداري و...) سيستم پرسنلي (آموزش، حقوق و دستمزد، مديريت کارکنان،‌ خدمات عمومي، HSE و...) سيستم کنترلهاي فني و متالورژيکي (کنترل استانداردهاي فني، مديريت ادعاهاي...

آموزش سیستمهای عملیاتی و مدیریتی

عبارتست از انتقال دانش فني و تجربيات عملي که به روشهای زیر امکان پذیر می باشد: استفاده از کارکنان خبره شرکتهای فولاد معتبر صاحب تکنولوژی خارجی استفاده از کارکنان خبره شرکتهای فولادی داخلی استفاده از کارکنان با سابقه خبره شرکتهای مرتبط (بازنشستگان شرکت فولاد مبارکه)